Catering Firması Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Catering Firması Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Catering firması fiyatları pek çok parametreye bağlı olarak değişkenlik gösterir.Bu parametler genel bir kanı olan yemek malzeme fiyatlarının yanı sıra birçok değişkene göre belirlenir.Başta yemekte kullanılan malzemeler olmak üzere müşteriye servis hizmetinin sunulup sunulmayacağına kadar birçok unsura göre catering ya da tabldot hizmetinin fiyatı farklılıklar gösterir.Burada önemli olan fiyatların makul olması ve fazla yüksek ya da fazla düşük olmamasıdır.Özellikle belirli fiyatın altında sunulan hizmetler kaliteden ödün vererek ve birçok önemli kurallar hiçe sayılarak oluşturulur.Bu nedenle hizmet alınacak döneme uygun bir fiyatlandırma sunan catering firmalarını tercih etmek gerekir.

Catering Firması Fiyatlarını Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Catering firması fiyatlarını etkileyen ve fiyatların belirlenmesinde rol oynayan pek çok etmen vardır.Bu etmenler: catering firmasının yemeklerde kullandığı malzemlerin fiyatları, catering şirketinin personel giderleri, hizmet içerisinde servis hizmetinin de verilip verilmemesi, catering şirketinin fatura ve kira gibi giderleri, yemek hizmeti alacak müşterinin isteklerine göre ek yapılan çalışmalar vb. şeklinde sıralanır.

Catering firması fiyatlarını etkileyen etmenler dönemlere göre de değişiklik gösterir.Özellikle piyasada oluşan dalgalanmalar ve artan fiyatlar yemek firmalarını da etkilemektedir.Bu nedenle alınan hizmetin fiyatlandırılmasında bu hususları da göz önüne almak gerekir.Ancak bu şekilde hizmetin maliyet açısından ne denli uygun olup olmadığı sağlıklı bir şekilde ölçülebilir.

Catering Firması Fiyatları Nasıl Olmalıdır?

Catering firması fiyatları net bir değer olarak tanımlanmamalıdır.Bunun en temel nedeni de fiyatların sürekli olarak değişkenlik göstermesidir.Bu sebeple hizmetin fiyatlandırılması belirlenmeden önce müşterinin istekleri de değerlendirilerek kullanılacak malzemeler, bu malzemelerin tedarik edilmesi sırasında meydana gelecek maliyetler, çalışacak personelin giderleri, hijyen ve gıda güvenliği kapsamında yapılması gereken işlemlerin giderleri, sevkiyat araçlarının giderleri vb. maliyetleri değerlendirmek gerekir.

Catering firması sınırın altında fiyatlandırma sunduğunda bu hizmeti iyi bir şekilde değerlendirmek ve sunulacak hizmetin ne denli kaliteli olduğu ve sağlık açısından ne kadar uygun olduğuna bakmak gerekir.Aksi takdirde sırf ucuz diye tercih edilen tabldot hizmeti başta sağlık problemleri olmak üzere kaliteli hizmetten yoksun ve müşteri memnuniyetsizliğinin yaşanacağı bir hizmet alınmış olunur.Bu nedenle catering şirketi ile anlaşmaya karar vermiş kişiler, catering şirketinin ekonomik olarak sağladığı avantajdan yararlanmak ve gün sonunda hizmetin tümünden memnun kalmak istiyorsa sunulan hizmetin fiyatlarını da değerlendirmesi gerekir.

Catering Firması Fiyatları

Catering firması fiyatları kaliteli ve sağlıklı bir hizmetin verildiğini gösteren unsurlardan biridir.Günümüzde sayıca çok olan yemek şirketleri piyasada yer alabilmek için müşterilere ekonomik olarak pek çok avantaj sağlar.Ancak bir kısım yemek firması olması gereken fiyatlandırmanın çok altına inerek müşterilerine iyi bir catering hizmeti sunamaz.Bu nedenle kişilerin iyi bir araştırma yaparak makul bir fiyatlandırma karşılığında yemek hizmeti alması gerekir.

Kısacası yemek firmaları müşterilerine döneme uygun fiyatlandırma ile kaliteli yemek hizmeti sunması gerekir.

Catering Firması Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Catering Firması Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Catering firması fiyatları belirlenirken bazı kriteler baz alınır.Bu kriterler de genel hatları ile belli olsa da değişkenlik göstermektedir.Özellikle hizmet alınacak döneme göre kriterler değişmekte ve doğrudan da catering firması fiyatlarını etkilemektedir.Bu nedenle hizmet almaya karar vermiş kişilerin o döneme göre fiyat değerlendirmesini yapması gerekir.

Catering Firması Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Catering firması fiyatlarını etkileyen unsurlar: catering hizmeti verecek firmanın bulunduğu konum, müşterisine ne tür hizmet vereceği, hizmet içerisinde yer alacak müşterinin özel istekleri, menülerin içeriği, personellerin giderleri, catering şirketi giderleri vb. birçok faktör catering firmasının sunduğu tabldot hizmetinin fiyatlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler.

Catering firması fiyatlarını etkileyen unsurlar bulunulan döneme göre değişkenlik gösterir.Bu nedenle catering firmaları fiyatları sabit değildir.Burada önemli olan makul fiyatlandırma ile müşteriye en iyi hizmeti sunabilmektir.

Catering Firması Fiyatları

Catering firması fiyatları müşterinin hizmet almaya karar verdiğinde kontrol edeceği önemli bir parametredir. Bu nedenle catering firmaları rekabet ortamında ayakta durabilmek ve müşteri kazanmak için yemek hizmetinin fiyatında indirime gidebilir.Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus fiyatların normalin çok altında olmaması ya da normal fiyatlandırmanın üstünde de olmamasıdır.Her iki durum da müşteri tarafından istenmemeli ve tercih edilmemelidir.Özellikle beslenme, insan yaşamını doğrudan etkilediğinden kalitesiz, sağlık koşullarının göz ardı edildiği ve hijyenin olmadığı ortamlarda hazırlanan yemeklerden kaçınmak ve sırf maliyeti düşük olsun diye bu şartları göz ardı eden firmalar ile anlaşmamak gerekir. Aynı zamanda standart yemek hizmetini algı yaratmak ve kaliteli izlenimi vermek için normal fiyatın üstünde konumlandıran yemek firmaları ile de anlaşmamak gerekir.Bu tür bir hizmet alan kişi sıradan bir catering hizmetini daha makul bir fiyata alabilecek iken üst fiyatlandırma konumlaması ile hizmete daha fazla fiyat ödeyebilir.Bu durumlardan kaçınmak içinde hizmet almaya karar vermiş kişilerin ya da şu anda catering hizmeti alan kişilerin ödedikleri ya da ödeyecekleri fiyatları değerlendirmeleri ve sektör içerisinde karşılaştırması gerekir.

Catering Firması Fiyatları Nasıl Değerlendirilmelidir?

Catering firması fiyatlarını hizmet almadan önce değerlendirmeye almak gerekir.Özellikle catering sektörü içerisinde karşılaştırmak ve aradaki farkların sebeplerine eğilmek gerekir.Bu şekilde bir çalışma yapıldığında hangi firma ile çalışmak istenildiğine karar verilmiş ve hizmet alacak kişinin ne kadar ödeyeceği de belirlenmiş olunur.

Catering firmasının belirttiği fiyatlar makul ise sunulan hizmetin beklentiler ile ne kadar uyuştuğuna, sunulan catering hizmetinin ne kadar kaliteli olduğuna bakmak gerekir.Sadece fiyat değerlendirmesi yaparak karar vermek tabldot yemek firması seçimi için yanlış olur.

Kısacası yemek firması fiyatları sabit değildir.Döneme göre ve bazı parametrelere göre değişkenlik gösterir.Bu nedenle hizmet almaya karar vermiş ya da hizmet alan kişilerin catering fiyatlandırmalarını belirli hususlara göre değerledirmesi ve kararını ona göre vermesi gerekir.

Teklif Talep Formu