CATERİNG HİZMETİ EĞİTİMLERİ

CATERİNG HİZMETİ EĞİTİMLERİ

Gelişen teknoloji, çalışan kişi sayısının artması ve kentleşmelerin artması ile dışarıda yemek yeme oranı da paralel bir şekilde artmaktadır. Bu sebeple catering sektörünün de artış göstermesi ile daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak catering firmaları için daha da önemli bir hal almıştır.  Hem daha iyi hem de daha kaliteli hizmet vermek isteyen catering firmalarında da catering içi hizmet eğitimlerinde artış sağlanmıştır.

Catering Hizmeti Eğitimleri

Catering firmaları verdikleri yemek hizmetleri ile insanlara hijyenik koşullarda hazırlanan daha sağlıklı ve daha lezzetli yemekleri tüketme imkanı sağlar. Bu niteliklere sahip yemeklerin hazırlanması ve toplumun sağlığının bozulmaması için catering firmalarında çalışan tüm personelin belirli konularda ve düzenli aralıklar ile eğitim alması gerekir. Bu eğitimler çalışanların ekip halinde çalışması, bireysel güvenliğin yanında ortamın güvenli hale gelmesi, hijyen şartlarına uyulmadığı takdir de ne gibi problemlerin yaşanılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve teknik açıdan gelişim için oldukça önemlidir. Bu sebeple catering firmaları başta kişisel hijyen olmak üzere besinlerin güvenli bir şekilde hazırlanması, pişirilmesi ve sunulmasında hijyen standartlarını sağlama,  gıda güvenliği, hijyenin şartı gereği böcek ve kemirgenlerin kontrol altına alınması, üretim alanları dışındaki bölgelerin kullanımı, atıkların ayrı toplanması ve geçici depolanması, kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve önemi,  çalışma alanlarının riskleri ve korunmak için yapılması gerekenler, kalite yönetim sistemleri ve ekip çalışması gibi konularda periyodik olarak eğitimlerin verilmesi gerekir.

Catering Hizmeti Eğitimlerinin Önemi

Catering firmaları verimli bir çalışma yürütmek ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için çalışanlarının sürekli olarak eğitim almasını sağlaması gerekir. Catering sektöründe başarı elde edebilmek ve güvenli bir çalışma için eğitim gerekli bir unsurdur.  Ayrıca sektördeki zorlu rekabette ilerlemek, gelişmeler gösterebilmek ve değişim meydana getirebilmek için yemek şirketleri bünyesinde eğitimlerin yapılması gerekli olan çalışmaların başındadır. Bunun için de çalışanlara hem catering firmasına ait misyon ve vizyonlar hem de teknik konularda eğitimlerin verilmesi gerekir.

Catering Hizmeti Eğitimlerinin Amaçları Nelerdir?

Catering şirketlerinde düzenlenen eğitimlerin amaçları firma ve çalışan personele etkisi bakımından iki şekilde ele alınır. Firma açısından: Eğitimlerin düzenli olarak yapılması firmaların karlılığını artırmada ve çalışanların sorumluklarının belirlenmesi ile de iş akışında herhangi bir aksama ya da zaman kaybının görülmesine karşı fayda sağlar. Çalışan personel için ise çalışanın özgüveninin artması, işe olan bağlılığın artması, çalışmaların verimliliğinin arttırılması, daha bilinçli çalışanların topluma kazandırılması vb. sayılır. Bu amaçlar doğrultusunda catering sektöründe özgün bir hizmet vermek isteyen catering firmaları hem bilinçli çalışanları ile hem de işletme olarak müşterilerine iletişim gücünün daha sağlam temele dayandığı kaliteli bir yemek hizmeti sunar.

Sonuç olarak yemek firmaları hem daha kaliteli hizmet vermek hem de catering sektöründe başarı elde edebilmek için çalışanlarına teknik konuların yanında genel konularda da eğitimler düzenlemesi gerekir.

Teklif Talep Formu