Catering Service Planlama

Catering Service Planlama

Catering service planlama yemek hizmeti sürecinin önemli parçalarından biridir. Bu planlama işlemi doğru ve net bir şekilde yapılmaz ise süreçte aksamalar ve problemler yaşanmaya başlar. Böylece müşteri deneyiminin iyi bir şekilde sonuçlanmadığı vip catering hizmeti sunulmuş olur.

Catering Service Planlama Önemli Midir?

Catering service planlama, belli bir aşamaların önceden belirlenmesi ve süreç içerisinde kontrol mekanizmasının işlemesi ile tamamlanan yemek hizmetine dahil bir işlemdir. Catering firması yemek hizmeti vermeden önce muhakkak menüsünü, hizmetin genel hatlarını ve service aşamasını uzmanlar eşliğinde planlar.

Catering service planlama, müşteri deneyiminin olumlu yönde seyretmesi ve sunulan tabldot hizmetinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gerekli bir çalışmadır. Önemini de buradan alan service planlama, gerek catering şirketinin başarı elde etmesi gerekse müşterinin aldığı hizmetten memnun kalması için olmazsa olmazlardandır.

Catering Service Planlama Nasıl Yapılır?

Catering service planlama öncelikle konusunda uzman kişilerin eşliğinde yapılır. Uzmanların önderliğinde yapılan planlama ile yemekler müşteriye sorunsuz bir şekilde ulaşır. Bu da aksamaların olmadığı bir catering hizmetinin yemek firması tarafından hizmet alan herkese sunulması anlamına gelir.

Service planlama, yemek firmaları bünyesinde çalışan uzman kişilerin bir araya gelerek müşterinin hizmeti talep ettiği nokta, o konuma varış süresi, ne tür yemeklerin hazırlanacağı, yemeklerde kullanılacak malzemelerin nereden temin edileceği gibi pek çok konuyu kapsar. Her bir adım catering şirketi yetkilisi ve yetkin kişilerce planlanarak olası sorunları mümkün olduğunca yaşanmaması amaçlanır. Bu nedenle catering şirketlerinin tümü catering service planlamaya özen gösterir.

Catering Service Planlama Neleri Kapsar?

Catering service planlama yemek hizmetinin en başlangıcından müşterinin yemeğe ulaştığı vakte kadar geçen tüm aşamayı kapsar. Yemek hazırlık öncesi, yemek hazırlığı süreci ve yemeğin müşteriye ulaştırılıp deneyimlemesine kadarki tüm zaman service planlama içerisinde yer alır. Tüm bu süreç bir bütün olarak ele alındığı gibi adım adım belirlenerek her bir adımda özenli çalışmalar yapılır. Ancak bu şekilde başarılı bir catering firmasından bahsedilebilir.

Catering service planlama, catering firması çalışmalarının önceden belirlenmesine neden olduğu için tüm personeller neler yapacağını bilir ve buna göre çalışmalarını yürütür. Bu şekilde de personel zaman kaybetmeden gerekli tüm çalışmaları en iyi şekilde tamamlar ve müşteriye ulaştırılması için hazır hale getirir. Böylece catering firması için son derece önemli olan zamanın kaybedilmeden en iyi şekilde kullanılması ve sonucunda müşterinin memnunluğunun kazanılması gerçekleşmiş olur.

Kısacası catering service planlama önemli bir adım olduğu gibi müşterinin aldığı hizmetten memnun kalmasını da doğrudan etkileyen etmenlerden olduğundan önemi daha da artırır. Bu nedenle yemek firmaları tarafından dikkate alınan bu kavram hizmetin kalitesini ve firmanın başarısını dolaylı ve doğrudan etkiler. Bu yüzden es geçilmemesi gereken kavramlardan biridir.

Teklif Talep Formu