CATERİNG ŞİRKETİ

CATERİNG ŞİRKETİ

Catering şirketleri çeşitli sektörlerde iş yapan firmalara, tesislere, kurumlara ya da organizasyon düzenlemek isteyen kişilere toplu yemek hizmeti veren firmalardır. Catering firmaları günümüzde sayıca artış gösterir. Bunun başlıca sebebi iş yerlerinin artması ile çalışan sayısının artması ve çeşitli amaçlar için kutlama yapan kişilerin düzenlediği organizasyonlardaki artıştır. Bu faktörlere bağlı olarak kaliteli yemek hizmeti sunan catering firmaları da revaçtadır.

Catering Şirketlerinin Verdiği Hizmetler

Catering şirketleri genel kapsamda insanlara toplu yemek hizmeti sunan firmalardır. Ancak bu hizmet içerisinde yemeklerde kullanılacak malzemelerin tedarik edilmesi, muhafaza edilmesi, menü planlamalarının yapılması, yemeklerin hazırlanması, sunumunun yapılması ve servis edilmesi de yer alır. Bu hizmetler müşterinin beklentisi ve portföyü göz önünde bulundurularak planlanır ve işleme geçilir.

Catering firmaları yemeklerini menü planlaması dâhilinde hazırlar ve sunumunu yapar. Hazırlanmış yemekler müşteri ile daha önceden belirlenen vakitte teslim edilir. Günlük olarak hazır edilen yemeklerin lezzetli olması, hızlı ulaşması, yemeğin kendi özelliklerini koruması (sıcak olması vb.) müşteri memnuniyeti için oldukça önemlidir. Bu yüzden catering firmaları lezzetli yemeklerin yanında hem hızlı servis imkânı sağlaması gerekir hem de özel ekipman kullanarak yemeklerinin özelliklerini kaybetmemesi gerekir.

Catering Şirketlerinde Hijyen

Catering şirketleri yemek hizmeti sundukları için insan ve toplum sağlığını direkt olarak etkiler. Bu sebeple yemeklerde lezzetin, servisin ve sunumunun yanında yemeklerin hijyen şartlarının sağlandığı ortamlarda hazırlanması ile hijyen kurallarına uyan çalışanlar tarafından hazırlanması oldukça önemlidir.  Müşterilerinin ya da toplumun sağlığını olumsuz etkilememek için catering şirketleri öncelik olarak en azami düzeyde hijyen standartlarını sağlaması gerekir. Bu kapsamda çalışma alanları, malzemelerin muhafaza edildiği depolama alanları, yemek için kullanılacak malzemelerin, yemeğin hazırlanması ve sunulması için kullanılacak tüm araç gereçlerin hijyenik olması ve gerekli standartları sağlaması şarttır.  Ayrıca çalışanların dinlenme alanlarının yemeklerin hazırlandığı yerlerden bağımsız bir yerde yapılması ve orada dinlenmenin gerçekleşmesi, personellere düzenli aralıklarla hijyen konusunda eğitimlerin verilmesi, düzenli kontrollerin yapılması, çalışanlar tarafından gerekli ekipmanların (eldiven, maske, bone vb.) kullanılması şarttır.

Catering Şirketlerinin Hizmet Kapsamında Görevleri Nelerdir?

Catering şirketlerinin hizmet kapsamı dâhilinde belli başlı görevleri bulunur. Bunlar yemeklerin hazırlanmasından önce, yemeklerin hazırlanması sırasında ve sonrasında olmak üzere üç bölümde incelenir.  Catering şirketi ilk başta menü planlaması oluşturur ve planlama dâhilinde belirlenen yemekler için kullanılacak malzemelerin tedarik edilmesi için gerekli çalışmalar yürütür. Malzeme seçiminden sonra yemek yapımı için hazırlıklar yapılır ve başta hijyen şartlarını sağlayacak şekilde tüm koşullar sağlandıktan sonra yemek yapımına geçilir. Yemek hazırlığının bitmesi ile de farklılık yaratmak ve müşterinin memnuniyeti için özgün sunumlar yapılır.

Sonuç olarak catering firması hizmet içerisinde belirli görevler dâhilinde hijyen standartlarını da sağlayarak kişilere, kurumlara ya da firmalara yemek hizmeti sunan firmalardır.  

Teklif Talep Formu