CATERİNG TEDARİK ZİNCİRİ

CATERİNG TEDARİK ZİNCİRİ

Catering firmaları sektöründe farklılıklarını ortaya koyabilmek için ve müşterilerin beklentilerini ya da isteklerini karşılayabilmek adına pek çok yollara başvurur. Bu şekilde verimliliğin sağlanarak sürekli bir şekilde arttırılması, yenilikçi olunması, üretim gibi sistemlerin geliştikçe takipçisi olunması vb. catering firmaları tarafından yürütülmekte olan bir husustur. Günümüzdeki yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı olaylardan etkilenip sürekli olarak gelişmenin gerçekleşmesi ve yeniliklere ayak uydurulması gerekir.

Catering firmaları zorlu rekabet sürecinde avantajlı olabilmesi için sektöründeki işletmelerin yanı sıra tedarikçileri ile de ilişkilerini detaylı bir biçimde tanımlamalıdır. Ayrıca tedarikçileri ile ilişkileri belirlenmiş olan bir düzende yer almalıdır.

Catering Tedarik Zincirinin Gelişimi

Tedarik hizmetinin adlandırılmasından günümüzdeki hizmetin oluşmasına kadar pek çok uygulamalar yapılmıştır. Geçmişten günümüze gelen değişimler ve yaşanan deneyimler günümüzde uygulanan hizmetin gelişmesine neden olmuştur.  Bu duruma işletmelerin ekonomi konusunda gösterdikleri gelişmeler, yemek firmaları tarafından uygulanan işletme politikaları, üretim şekillerin değişmesi vb. etkili olmuştur.

Yemek Firmalarında Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi olarak satın almaya bağlı ve aynı zamanda yemek şirketlerinin anlaştığı tedarikçilerinin ele alındığı bir konu olarak herkes tarafından oluşturulmuş bir genel kanı bulunmaktadır. Tedarik zinciri bilinenin aksine ürünün ham madde aşamasından ürünlerin müşterilerine sunulmasına kadar hem tedarikçileri hem de yemek firmalarını bağlayan işlemler olarak tanımlanır. Burada hem tedarikçinin hem de catering firmalarının ürünlerini müşteriye ulaşana kadar gerekli tüm çabalarını kapsamına alır. Bu kapsam içerisinde; ham madde ve ürünlerin kaynağına ulaşma, depolanma ve müşteriye sunulması sayılabilir.

Catering Firmalarında Tedarik Zincirinin Önemi Nedir?

Tedarik zinciri catering şirketleri için önemli pek çok hususu kendi içerisinde bulundurur. Bu önemli hususlar;

  •  Yenilikçi bir anlayışı benimseyen catering firmaları; sektördeki diğer firmalardan ayrılmasına, vizyonunun artmasına, kendine özgü becerileriyle birlikte bilgilerini de gösterme imkânının sağlanmasına
  • Sanayileşme ile artan çalışan sayısı sonucunda yemek hizmeti sunan catering firmalarının artması rekabeti zorlamaktadır. Bu zorlu rekabet ile de kaliteden taviz vermeden maliyetin minimum tutularak maksimum olacak şekilde fayda sağlanması ve müşterilere yemek hizmetini sorunsuz bir şekilde ulaştırması
  • Catering firmaları için maliyetli olan stoklama işlemi yerine etkili tedarik zinciri kurulması
  • Maliyetin minimum olması için kaliteden ödün vermek ve ucuz mal tercih etmek yerine tüm süreçlerin değerlendirilip müşterinin memnuniyeti göz önünde bulundurularak kaliteli ve sağlıklı ürünlerin uygun fiyatta temin edilmesi için çalışılması olarak sıralanır.

Sonuç olarak müşterilerine lezzetli yemekler sunabilmek, sağlık açısından gereken hassasiyeti sağlayabilmek, doğru ve tercih edilmesi gereken bir yemek firması olmak için etkili ve doğru tedarikçi seçimi yapması gerekir. Tedarikçi hizmetinin belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmesi ile hizmetlerin müşteriye ulaşması noktasında herhangi bir problemin yaşanmasına imkân verilmemiş olunur.

Teklif Talep Formu