YEMEK FİRMALARINDA GIDA GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

YEMEK FİRMALARINDA GIDA GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Gıda güvenliği yiyeceklerde meydana gelebilecek fiziksel, biyolojik, kimyasal ya da herhangi bir zararın yok edilmesi için yapılan tüm önlemlerdir. Yemek hizmeti sunan tabldot yemek firmaları da malzemelerin muhafaza edilmesi, yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesi sırasında geçen tüm süreçlerde insan sağlığı için gıda güvenliğine önem verir ve gerekli önlemleri alır. 

Yemek Firmalarında Gıda Güvenliği Önlemleri

 Yemek firmalarından hizmet alan kişilerin yemeklerden kaynaklı herhangi bir sağlık problemi yaşamaması için tükettikleri gıdaların güvenliğinin sağlanması gerekir. Bunu için:

 • Gıdaların hijyeni, çalışanların hijyeni, yemeklerin bulunduğu ve yapıldığı alanların, kullanılan araç ve gereçlerin hijyeninin sağlanması ve gereken kurallara uyulması,
 • Yemek firmalarında satın alma, depolama alanları, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi, yemeklerin depolanması ve sunulması sırasında hijyen kurallarına uyulması,
 • Ürünlerin satın alınacağı yerlerin güvenilir olması,
 • Paketli ürünlerin etiket üzerinde yer alan bilgilerinin eksiksiz olmasına,
 • Paketli ürünlerin üretilmesinin izinli olmasına,
 • Depolama alanlarının nem ile ısı bakımında uygun şartları sağlamasına,
 • Her yiyeceğin kendi grubu içerisinde hazırlanmasına,
 • Pişmemiş ve pişmiş gıdaların temas halinde olmamasına,
 • Kolay bozulabilen (süt, et, yumurta vb.) yiyeceklerin ortam sıcaklığında sürekli olarak bekletilmeden uygun koşullarda muhafaza edilmesine,
 • Gıdalardaki biyolojik riski önlemek için pişirme işleminin kontrol edilmesine,
 • Yemeklerin servis edilene kadar uygun koşullarda saklanmasına,
 • Personellerin hijyen konusunda eğitimli olmasına,
 • Süreç içerisinde personelin gerekli kişisel koruyucuları kullanmasına özen göstermek ve dikkat etmek gerekir.

Yemek Firmalarında Gıda Güvenliğinin Sağlanmaması Durumunda Neler Yaşanır?

Yemek firmaları yemek hizmetindeki tüm süreçlerde gıda güvenliğine gereken hassasiyeti göstermediği takdirde pek çok rahatsızlıkların insanlarda görülmesine neden olur. Bu ürünleri tüketmek insanların enfeksiyon kapmasına, gıdadan zehirlenmelerine hatta ölümlerine sebebiyet verir. Aynı zamanda ekonomik olarak da insanları olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden yemek firmalarının gıda güvenliğini tüm aşamalarda sağlaması ve gereken önlemleri alması gerekir.

Yemek Firmalarının Gıda Güvenliği Kapsamında Yükümlülükleri Nelerdir?

Toplu yemek hizmeti sununa catering şirketleri, müşterilerine belirlenmiş zamanda, dengeli ve uygun beslenmeyi sağlayabilecek şekilde hem sağlıklı hem de güvenilir yemekler sunması gerekir. Aynı zamanda müşterinin memnun kalmasını sağlaması gerekir.

Yiyecek ve içeceklerine tedarik aşamasından müşteriye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçte hem hijyene hem de sanitasyona önem vermek atlanılmaması gereken bir husustur.  Meydana gelebilecek en ufak bir aksaklık ya da dikkatsizlik insan hayatında ölümlerin yaşanmasına sebep olur. Bu durumların yaşanmaması için ise şirketlerin gerekli olan tüm önlemleri alması şarttır. Gıda güvenliğinin sağlanması ve devam edebilmesi için tüm alanların, personelin ve kullanılan malzemelerin hijyen standartlarını sağlaması gerekir. 

Sonuç olarak yemek firmaları insan ve toplum sağlığının bozulmaması için bünyesinde biyolojik, kimyasal ve fiziksel herhangi bir tehlikenin meydana gelmesine izin vermeyerek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmesi gerekir.

Teklif Talep Formu