CATERİNG FİRMALARINDA PAZARLAMA AĞI

CATERİNG FİRMALARINDA PAZARLAMA AĞI

Bütün firmaların kendi sektöründe rekabet edebilmesi ve pay olarak hedeflerine ulaşması, sundukları hizmet ya da üretilen ürün ile ilişkilidir. Benzer durum catering firması için de geçerlidir. Catering firmaları ürün olarak yemek üretmekte ve hizmet olarak sunmaktadırlar.

Catering firmaları üretim yaparken ya da hizmet sunarken belirli üretim faaliyetlerini uygular. Her bir faaliyet ise firmalar için maliyet unsurudur. Ayrıca catering firmaları yemek hizmetini sunabilmek için ek giderleri üstlenir. Bu maliyetler ise karşımıza pazarlama maliyeti olarak çıkar. Pazarlama maliyeti kapsamına; satış giderleri ile yemeklerin dağıtım giderleri girer. Ayrıca yemeklerin müşterilere ulaşması, ürünlerin depolanması, malzeme teminatı vb. pek çok unsurda maliyet kapsamına dâhil edilir.

Catering Firmalarında Pazarlama Ağı Neden Önemlidir?

Catering firmaları sahip olduğu pazarlama ağı ile müşterilerine güven aşılar. Bu sayede catering firması iletişimin en temel ögesini sağlayarak sektöründe daha başarılı sonuçlar elde eder. Ayrıca tecrübeli ve donanımlı kişiler sayesinde olumlu yönde etkilenme meydana gelir. Bu da catering firmalarının sahip olduğu vizyonlarını geliştirmelerine olanak sağlar. Bunların yanında; bütün süreçlerde hızlı aksiyon almaya ve gerekli noktalarda hızlı bir şekilde çözüm üretmeye olanak tanır.

Catering Firmalarında Pazarlama Stratejileri İle İlgili Dikkat Edilecek Noktalar

Yemek üretiminin yapıldığı sektörlerde müşteriye sunulan yani bir başka deyişle pazarlanan ürün yemektir. Yemek firmaları ürün için strateji oluştururken ya da geliştirmek için; sektördeki rekabet ortamını, ürünlerini tedarik ettiği yerlerdeki denetimi sağlayıp sağlayamaması, hava şartlarına göre değişebilen maliyet farklılıkları, üretim imkânı, yatırımın iyi analiz edilmiş olması ve kararlaştırılması, nitelikli çalışanın mevcut sayısı, müşterinin hizmetine sunulan yemeğin ne denli kaliteli olduğu, müşterinin beklentilerinin karşılanması ve ilgili özenin gösterilmesi gerekir.

Pazarlama stratejileri için aynı zamanda müşteriye sunulan hizmetin biçimi, menü planlaması yapıldığında göz önünde bulundurulan noktalardan catering şirketi tarafından belirlenen önem sırası, müşteri portföyünün oluşturulması sırasında dikkat edilen noktalar, çalışan personelin eğitim durumu, bulunduğu pozisyonu ve deneyimleri de değerlendirilir ve daha sonra pazarlama stratejisi oluşturulur.

Catering Firmalarında Pazarlama Planı İçin Yapılması Gerekenler

Catering firmaları pazarlama planını yapmadan önce stratejik pazar ile ilgili değerlendirmeleri yapması gerekir. Değerlendirme sonrasında ise yapılması gereken yıl içinde hem satış hem de elde edilmek istenen karlılığın hedeflenmesidir. Belirlenen hedefler için hangi zaman aralığında ne tür faaliyetlerin uygulanacağı ne kadarlık bir bütçenin ayrılacağı planın içerisinde yer alması gerekir. Hazırlanan planın sonrasında ise gerçekleştirme noktasında görevlendirme yapılması gerekir.

Sonuç olarak yemek firmaları belli noktalara değinerek ve belli hususlara önem vererek pazarlama stratejileri oluşturur. Oluşturulan stratejiler sonucunda yer aldığı pazarlama ağında hem müşterilerine güven aşılayarak müşteri portföyünü genişletir hem de vizyonundaki ilerlemeler sayesinde firmanın sürekli bir şekilde gelişmesine ve sektöründe öncü olmasına olanak tanır.

Teklif Talep Formu