CATERİNG FİRMALARINDA FİNANS YÖNETİMİ

CATERİNG FİRMALARINDA FİNANS YÖNETİMİ

Catering firmaları gelişen teknoloji ve gelişen üretim yöntemlerine bağlı olarak rekabetin işletmeler arasında yoğun olduğu ortamda yer alır. Günümüzde artan yemek şirketleri sayısı bu rekabetin daha da güçleşmesine neden olur.

Catering Firmalarında Finans Yönetimi Neden Gereklidir?

Yemek şirketleri yoğun rekabet ortamında dirençli kalabilmek ve koyduğu hedeflerine varabilmek için; Müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini de değerlendirme içerisine alarak belli bir plan içerisinde finansal durumunu analiz etmesi gerekir. Yemek şirketleri ayrıca gerektiği durumda finansal açıdan mevcut halde bulunan durumunu kontrol ederek, sonuçlarını belirlemesi gerekir. Bunun için de catering firmaları bünyesinde finans yönetimini sağlamalası şarttır. Finans yönetimi sayesinde; yemek şirketlerine yatırımda bulunacak kişiler için, hâlihazırda yatırımı yapmış kişiler ya da personellere doğru ve güven veren bilgiyi sunma imkânı doğmuş olur.

Catering Firmalarında Finans Yönetimine Dâhil Maliyet Unsurları Nelerdir?

Yemek ve içecek hizmeti veren şirketlerde maliyet açısından en büyük pay hammaddeye aittir. Dondurulmuş ürünler, sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, kırmızı ya da beyaz etler vb. gibi gıdaların temin edilmesi, pek çok kişiye toplu bir şekilde yemek hizmeti sunan catering firmaları için yüksek maliyetli gider unsurlarındandır. Sayılan bu ürünler satın alma içerisinde büyük bir payda yer alır. Ayrıca müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen catering firmaları ürünlerini temin edeceği tedarikçilerini de belirli bir standartlara sahip kişiler arasından tercih eder. Hem yüksek kaliteli ürün bulunduran ve hem de hijyene önem veren tedarikçiler catering firmaları için bir diğer maliyet unsurudur. Bunun yanı sıra ürünlerin müşteriye sunulması için kullanılan servis hizmeti ve yemek şirketlerinde çalışan nitelikli personeller finans yönetimine dâhil maliyet unsurlarından biridir.

Catering Firmalarına Finans Yönetiminin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Catering firmaları hedeflerine ulaşmak için finans yönetimini benimsemesi gerekir. Ayrıca benimsemenin yanı sıra bünyesinde de uygulaması gerekir. Finans yönetimi şirket içerisinde belirlenen kararların uygulanıp başarıya dönüşmesi için önemli bir rolü üstlenir. Bunun yanı sıra zorlu rekabet ortamında dengeyi sağlayacak şekilde gelişmek ve büyümek için finans yönetimi catering firmalarına katkıda bulunur.

Finans yönetiminin asıl amacı ise, yemek şirketlerinin kazancını arttırmak ve sektör içerisinde maksimum seviyeye çıkartılmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşebilmesi içinde finans yönetiminin devamlılığı sağlanarak planlı ve programlı bir şekilde gereken çalışmaların yapılmasını sağlamaktır. Gerekli çalışmalar içerisinde ise; piyasa içerisindeki olumlu ya da olumsuz tüm değişimlerin sektöre etkisinin incelenmesi, risk oluşturacak etkiler için çözüm üretilmesi, yemek firmasının mevcut halde bulunduğu durumunu incelemesi yer alır.

Sonuç olarak yemek firmaları bünyesinde bütün departmanları ister verimli ister sağlıklı bir şekilde çalışırsa çalışsın; finans yönetimini benimsemeyen ya da uygulamaya geçiremeyen yemek şirketlerinin başarıyı yakalama olanağı bulunmaz. Bunun sonucunda da rekabete karşı direnemez.

Teklif Talep Formu