CATERİNG FİRMASI HİJYEN EĞİTİMİ

CATERİNG FİRMASI HİJYEN EĞİTİMİ

Catering firması hijyen eğitimi, gün içerisinde toplu beslenmeyi tercih eden kişilerin hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekleri tüketebilmeleri açısından önemlidir. Aynı zamanda toplu yemek hazırlıklarının gerçekleştirildiği catering firmaları içerisinde, besinlerin hazır hale getirilmesi ve servis aşamasında görev alan çalışanların hem kişisel hem de mutfak hijyeni ile ilgili eğitim alması ve konu hakkında bilgili olması şarttır. Bu sayede beslenme anlamında hizmet kalitesi, catering firmasının devamlılığı ve müşterinin sağlığı korunmuş olur.

Catering Firması Hijyen Eğitimi Neden Verilmelidir?

Catering firması hijyen eğitimi; müşterisine kaliteli hizmet sunmak isteyen, insan sağlığını önemseyen ve bunun için gerekli çalışmaları yapan, hizmetlerinden faydalanan kişilerin sağlık problemleri yaşamasına engel olmak isteyen tüm catering firmaları tarafından verilmesi gerekir. Aksi halde çalışanların ve ortamın gerekli şartları sağlamaması ile yemeklerin uygunsuz ortamlarda ve uygun ekipmanların kullanılmadan hazırlanmasına neden olur. Bu durum da toplum sağlığını olumsuz etkiler.

Catering firması vermiş olduğu yemek hizmetleri ile insanlara karşı büyük sorumluluğa sahiptir. Ayrıca catering firması bünyesinde çalışan personellerinde hizmet sundukları müşteriye karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklardan biri de kişilerin aldıkları hizmetten ve tükettikleri yemeklerden ötürü sağlıklarının bozulmasına, zehirlenmelerine, hastalıklarının kötüleşmesine mahal vermemektir. Bu da ancak personellerin hijyen eğitimi almasına ve aldıkları eğitimleri aktif olarak ortamda uygulamasına bağlıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde de catering firması çalışanlarına düzenli olarak hijyen konusunda eğitim vermesi gerekir.

Catering Firması Hijyen Eğitiminin Kapsamı

Catering firması hijyen eğitiminin kapsamı: Yemeklerde kullanılacak malzemelerin depolanması ve kullanmadan önce temizlenmesi, yemek sırasında kullanılacak ekipmanların temizliği, çalışma alanlarının temizliği, süreç içerisinde faaliyet gösteren kişilerin gerekli kişisel hijyen kurallarına uyması, personel tarafından kullanılması gereken (bone, maske, eldiven vb.) ekipmanlar, hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hastalıklar vb. dir. Bu kapsam dahilinde yemek şirketleri çalışanlarına düzenli olarak eğitim verir ve gerekli kontrolleri sağlar.

Catering firması hijyen eğitimi kapsamı hem yönetmelikler hem de standartlar kapsamında belirlenir. Aynı zamanda yemek şirketi bünyesinde denetimler sonucu görülen eksiklikler doğrultusunda da eğitim kapsamı belirlenebilmektedir.

Catering Firması Hijyen Eğitiminin Önemi Nedir?

Catering firması hijyen eğitiminin pek çok önemi vardır. Bunlar: Catering firması tarafından verilen hijyen eğitimleri sayesinde çalışan  personelin hem kişisel hijyen konusunda hem de ortam hijyeni konusunda bilinçlenmesi, bilinçli çalışanların eğitimler sayesinde öğrendiklerini uygulaması ile yemeklerin hijyenik ortamda hazırlanması ve bu sayede müşterilere sağlıklı bir yemek hizmet sunulmasıdır.

Sonuç olarak catering firması hijyen eğitimi düzenleyerek personellerinin bilinçlenmesine ve personellerin aldıkları eğitimler ile gereken çalışmaları standartlara ve yönetmeliklere göre uygulaması hem müşterinin sağlığı hem de müşterinin anlaştığı yemek şirketi ile olan güveninin sağlamlaşması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple periyodik olarak hijyen eğitimlerinin verilmesi gerekir.

Teklif Talep Formu