Catering Sektöründeki Yemek Firmaları

Catering Sektöründeki Yemek Firmaları

Catering Sektöründeki Yemek Firmaları

Catering sektörlerinde bulunan ortalama olarak bir yemek firması, günlük üretimleri 800-1000 civarındadır. Bu tahmini rakamlarında altında üretim yapan ve kapasitesini verimli bir biçimde kullanamayan yemek firması için karlılık ve sürdürülebilirlik sekteye uğratabilir. Tüm bunlara rağmen bu adetlerden daha az miktarda birçok catering firması sektörde tutunmaya çalışmaktadır.  Bu yazımızda ise küçük dereceli yemek firması diye adlandırabileceğimiz bu tarz firmaların bir kısmı ise gıda malzeme fiyatlarının artışlarından etkilenmesi ve işletmenin sabit fiyatlarının birim yemek fiyatına büyük ölçülerde yansıması, bu tarz yemek firması için maddi krizlere sebep olmaktadır.

Yemek Üretimleri

Günlük olarak üretim hacmi 1000 ve civarındaki yemek firması için durumlar göreceli olarak iyi sayılabilir. Bu catering firmaları karlılık durumları ve ciroları sürdürülebilir bir yemek firması için asgari yemek üretimini sağlamaktadır.  Bir başla adlandırma ile işletmenin sabit fiyatlarının yemek fiyatlarına yansıması kabul edilebilir derecede ölçülerdedir. Tabi ki de yemek firması için üretim kapasitesinin ve fazla yüksek olmaması durumunun altında da bu geçerlidir.  Verimli bir şekilde çalışmayan her işletme zaten karlılık açısından sıkıntı çekecektir. Özetleyecek olursak varsayımsal olarak yeterli seviyede üretim hacimlerine sahip olan işletmeler kısa sürede sürdürebilirlik açısından sıkıntı çekmeyecektir.  Ancak uzun vadede verimli bir üretim tekniklerine sahip olamayan veya yemek firması maliyetlerinin uygun hesaplanamaması sonucunda bazı orta seviyedeki yemek firması için sonu gelebilmektedir. İşte bu noktada yemeklerin maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanması ve doğru bir fiyatlandırma politikası ile birlikte yemek hizmetinde devamlı olarak kalite artışı bu yemek firmalarının gelişimlerine dair katkı sağlayabilir.

Yemek Firmaları

Üçüncü tipteki yemek firması günlük olarak yemek üretimleri 3000 ile 10000 arasında değişen işletmeleri kapsamaktadır. Bu kategorideki işletmeler orta ölçekli firmalara nazaran daha dengeli bir maliyet politikası güden ve göreceli bir şekilde profesyonel hizmet veren, catering hizmetinde yemek dışındaki nedenlerin ne kadar etkili olduğunu da göz önünde bulunduran firmalardır.

Sonuç olarak catering sektöründeki tüm yemek firmaların ölçekli seviyede büyüdükçe yeni zorluklarla ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Catering piyasasında yemek firması için monopol veya oligopol bir piyasa olmaması yani rekabet olması yemek fiyatlarını düşürmektedir.