CATERİNG ŞİRKETLERİ PERSONEL ALIMI

CATERİNG ŞİRKETLERİ PERSONEL ALIMI

Toplu olarak sunulan yemek hizmeti yaklaşık son 50 yıllık bir dönem içerisinde gelişim göstermiştir. Zamanla gelişen bu sektör günümüzde büyük bir endüstri konumuna gelmiştir. Toplu yemek hizmetinde catering firmaları kaliteli bir şekilde yemek üretiminin gerçekleştirmesi ve servis hizmetlerinin makul bir fiyatlandırma oluşturması için, gelişimin devamlılık göstermesi ve bu gelişim için gereken tüm planlama ve kontrol etme mekanizmalarının gerçekleşmesine bağlıdır. Yemek hizmeti sektöründe yemek üretiminden müşterilere sunulmasına kadar bütün aşamalarda çalışanların faktörü çok etkilidir.  Müşterilerin isteklerinin değişebilmesi, hem sektör bazında eğitim almış hem de yetişmiş insanların işgücüne ihtiyaç duyulması, beslenmenin insan sağlığını doğrudan etkileyebilmesi vb. konularda çalışanlar doğrudan etkili bir rol oynar. Personel, işletmelerin verimliliğini artırır ve bununla birlikte yemek hizmetinin kalitesini ve müşterilerin memnun kalmasını da önemli ölçüde arttırır.

Catering Şirketlerine Personel Alımında Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir?

Catering şirketleri istihdam bakımından geniş bir alana sahiptir. Ayrıca catering şirketleri bünyesinde aşçıdan servis şoförüne kadar pek çok personel çalıştırır.  Bu sektörde çalışmak isteyen kişilerin öncelikle kişisel hijyen kurallarına gereken tüm önemi vermesi ve süreç içerisinde toplu bir biçimde çalışma ortamının olacağı ve aynı zamanda sayıca fazla insanlara yemek hizmeti sunulacağı için iletişim becerilerinin de güçlü olması oldukça önemlidir.

Catering Şirketlerinde Nitelikli Personellerin Çalıştırılması

Catering şirketlerinde personel alımı yapılırken muhakkak nitelikli personeller ile görüşmelerin yapılmasına dikkat edilir. Bunun yanı sıra gelişime açık personellerin seçimine de ayrıca önem verilir. Sektör içerisinde meydana gelen gelişmeler ile kullanılan araç gereçlerde de değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu sebeple gerekli yenilikleri takip edip bilgiye sahip personel, araç gereçlerin kullanımını rahatlıkla gerçekleştirebilir. Sektör bazında yeterli donanıma sahip olmayan personellere şirket bünyesinde eğitim verildiğinde zaman açısından kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır.

Catering Şirketlerine Alınan Personellerin Hizmet İçi Eğitimleri

Yemek şirketleri mutfak içerisinde yapmış oldukları hizmetleri ile müşterilerine hem ekonomi bakımından hem de sağlık bakımından etki yaratan bir hizmet sunar. Bu sebeple catering firmaları bünyesinde çalışan personellere verilen eğitimler büyük bir öneme sahiptir. Bu eğitimler hizmet içi ile hizmet öncesi olarak iki farklı şekilde verilir. Bu eğitimleri alan personeller yemeklerin hazırlanması sürecinde kullanılan malzemelerin ziyan olmasını önler ve atık oluşumunun azaltılması ile ekonomik açıdan olumlu yönde kazanımlar elde edilmesini sağlar.  Ayrıca personellere verilen hijyen eğitimleri ile ortam hijyenin korunmasında ve kişisel hijyen konusunda bilinçlenmenin daha fazla olmasını sağlar.

Sonuç olarak tabldot yemek firmaları bünyesinde çalışmak için personel alımı yaparken konusunda nitelikli olmasına, sektördeki yenilikleri takip edip etmemesine, gereken eğitimleri alıp almamasına, hijyen standartlarına uyup uymamalarına bakarak işinde uzman kişilerin tercih edilmesine müşterilere daha kaliteli ve iyi bir hizmetin sunulması bakımından özen göstermesi gerekir.

Teklif Talep Formu