HAZIR YEMEK SEKTÖRÜ NEREYE GİDİYOR?

HAZIR YEMEK SEKTÖRÜ NEREYE GİDİYOR?

Hazır yemek sektörü toplu halde yaşamanın beraberinde ortaya çıkan zorunlu olan bir sektördür.  Bu zorunluluk da yemeklerin hazırlandığı ortamların büyük ve gösterişli olmasına neden olmuştur. Hazır yemek sektörü gelecekte teknolojik gelişmeler ile farklı şekillerde sunulacak ancak ortadan kalkmayacaktır. Ayrıca geçmişe bakıldığında hem dünyada hem de ülkemizde binlerce yıla dayanan kültürlerin hala etki ettiği de görülür. Bu etkileri tabldot yemek firmaları üzerindeki izlerine bakarak görmek mümkündür.

Geçmişteki Yemek Sektörü

Ülkemiz için bakıldığında göçebe hayat yaşayan Türk kavimleri kurutulmuş meyveler tüketerek ve baklagillerini su ile karıştırarak bulamaç haline getirip tüketirdi. Bu dönemlerde yerleşik hayata geçilmediğinden mutfak olarak da göç etmeleri sonucu seyyar seçimler yapılırdı. 

Yerleşik hayatta yaşayan insanların beslenme düzeni ile göçebe hayat süren insanların beslenme düzeni pek çok farklılığa sahiptir. Göçebe hayatta taşınması kolay ürünlerin kullanımı artmakla birlikte gittiği bölgelerde çeşitli lezzetler tatma olanağı var iken yerleşik hayatta bulunulan bölgenin mahsullerine göre beslenme biçimi belirlenir ve sabit bir yemek kültürü oluşur.

Sanayinin gelişmesi ile hazır yemek sektörü de beraberinde gelişme göstermiştir. İşletmelerde ve sanayi kuruluşlarında çalıştırılan işçi sayısının artması ve her bir personele yemek verilmesi için dışarıdan hizmetlerin alınması hazır yemek sektörünü doğal bir süreç içerisinde gelişmelerini sağlamıştır.

Günümüzdeki Hazır Yemek Sektörü

Günümüzde etkisini belirgin bir şekilde gösteren hazır yemek sektörü istihdam sağlaması, her geçen gün artan catering firmaları tarafından yemek hizmetinin sunulması ve büyümesi ile de önemli bir yere sahiptir.

Hazır yemek sektörü geçmişten bu yana hızlı gelişmeler göstermiş olup hala da büyümeye devam etmektedir. Bu süreç incelendiğinde de gelecekte gelişmelerin devam edeceği öngörülür. Hazır yemek sektörü günümüzde dört başlık altında incelenir. Bunlar:

  • Taşıma Yemek Hizmetleri
  • Yerinde Yemek Hizmetleri
  • Paketli Yemek Üretimi
  • Merkez Mutfak Desteği İle Yerinde Üretim olarak sıralanır.

Hazır Yemek Sektörü Nereye Gidiyor?

Hazır yemek sektörü geçmişten günümüze meydana gelen gelişmeler (Yerleşik hayata geçilmesi, sanayileşme, çalışma alanlarının artması vb.) ile insan hayatındaki önemini arttırır. Çalışan kişi sayısının artması, yemek hazırlamak ve alışveriş yapmak için yeterli vakti olmayan kişilerin artması, yemek kültüründe meydana gelen değişimler, kutlamaların artması hazır yemek sektörünün artmasını etkileyen bir başka faktördür. Ayrıca pratik bir şeyler yapmak ve fazla uğraşmamak için kişilerin tercihi de hazır yemek olup, bu kişilerin sayısının artması ile orantılı olarak hazır yemek sektörü de gelecekte ivmeli bir artış gösterecektir.

Sonuç olarak hazır yemek sektörü geçmişten günümüze hızlı bir artış göstermiş olup bundan sonraki süreçlerde de çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişeceği öngörülür. Ayrıca binlerce yıl öncesinden günümüze kadar farklı hizmet anlayışının benimsenmesi ile catering sektörlerinin de farklı şekillerde karşımıza çıkabileceği düşünülmektedir.

Teklif Talep Formu