YEMEK FİRMALARI PERSONEL EĞİTİMİ

YEMEK FİRMALARI PERSONEL EĞİTİMİ

Yemek firmaları toplu yemek hizmeti almak isteyenler için pek çok kolaylık sağlayan işletmelerdir. Toplu yemek hizmeti almak isteyenler farklı amaçlara bağlı olarak yemek firmalarından yemek hizmeti talep eder. Burada amacın ne olduğuna bakılmaksızın kaliteli hizmetin yemek firmaları tarafından sunulması oldukça mühimdir. Kaliteli hizmetin başında ise personellerin gerek hizmet sırasında ve gerek de üretim aşamasında titizlikle çalışmasıdır. Bunun için de yemek firmaları, bünyesinde çalıştırdığı personelleri için eğitim düzenlemeli ve eğitimin belli periyotlar ile sürekliliğini sağlamalıdır.

Yemek Firmalarında Personellere Eğitimin Düzenlenmesindeki Amaç Nedir?

Yemek şirketleri çağın getirdiği değişimler ile gelişime ayak uydurabilmelidir. Ancak bu sayede müşterilerine etkin bir hizmet sunabilir. Bununla birlikte şirketin sahip olduğu kültür, kaliteye bakış açısı ve kalite ile ilgili oluşturulmuş bilinç de ayrıca önemlidir. Bu hususların müşterilere yansıtılabilmesi için başta personeller olmak üzere işletme sahipleri de bu hususlar ile ilgili bilgilere vakıf olmalı ve hizmetlerine de yansıtmaları gerekir. Müşterisinin memnuniyetini ön planda tutan yemek firmaları da başta mesleki konulu bilgiler olmak üzere, personelin kişisel gelişimi, hijyen ile ilgili bilgilendirmeler, şirketin sahip olduğu kültür vb. konularda çalışanlarına eğitim düzenler. Eğitimler hem genel konuları içerecek hem de birimlere göre özelleşen konular olacak şekilde planlanır.

Yemek Firmalarında Personellere Verilen Eğitimler Nelerdir?

Catering firmaları departmanlara göre ayrılmış spesifik konularda ve tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde genel konularda eğitim planı oluşturur ve düzenli olarak eğitim verir.

 • Yönetim Biriminde Çalışanlar İçin;
 • Müşteri İle İlişkilerin Yönetilmesi,
 • İletişim,
 • Liderlik Kavramı
 • Gıda Güvenliği
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Üretimdeki Personeller İçin;
 • Kişisel Hijyen
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Tehlikeli Malzemenin Kullanılması
 • Tehlikeli madde içeren kimyasalların kullanılması
 • Hem üretim hem de sunum teknikleri
 • Müşteri İle İlişkilerin Yönetilmesi

Yukarıda maddeler halinde sıralanan konular yemek şirketleri tarafından belirli bir plan doğrultusunda oluşturulup konusunda yetkin kişiler tarafından belirli periyotlar ile verilmesiyle gerçekleştirilir. 

Yemek Firmalarında Verilen Eğitimlerin Katkıları Nelerdir?

Yemek firmaları bünyelerinde düzenlediği eğitimlerde güvenli gıda ile ilgili bilinç oluşturma konusunda, gıda sağlığı kapsamında ne gibi risklerin olduğu ve bu risklerin neleri meydana getirebileceği konusunda çalışanlarını bilgilendirir. Bu açıdan sağlık anlamında personellerde bir bilinç oluşturulur. Aynı zamanda hem tesis hem de kişisel hijyen konularında eğitim düzenleyerek sadece gıda güvenliğinde değil çalışma ortamında ve bizzat kişiden kaynaklanabilecek risklerin de neler olabileceği hakkında bilgilendirme yapılır.

Sonuç olarak catering firması müşterilerine kaliteli bir hizmet sunabilmek ve çalışanların gerekli tüm donanımlara sahip olması için hem çalışanların departmanlarına göre özel hazırlanmış konularda hem de tüm personeli ilgilendiren konularda yetkili kişiler tarafından eğitimin verilmesini sağlaması gerekir.

Teklif Talep Formu